loader img
Top

ПРОЕКТЪТ

Ябълката носи здраве, а здравият човек е щастлив и богат. Богатият и здравият човек е смел в начинанията си и иска да открие нови светове и знания. През целия си път ябълката е символизирала именно това – човешкия прогрес и желание за промяна. Богатството не е в парите, а в напредъка, който човекът е направил в живота си и колко е бил полезен със съществуването си.

Търсенето на стари български сортове ябълки, опазването им като вид е първостепенна задача. Това се отнася и за старите български здравословни рецепти, в които ябълката е в центъра на ястието. Да се съхранят старите български традиции, да се потърсят факти и информация – как българинът поставил ценния плод в основата на битието си – труд, хранене, учене е в центъра на проекта.

Българското производство на ябълки е сведено до минимум. Малко е останало от най-голямата ябълкова градина в света, която се е намирала в България. Вносът от чужбина с евтини ябълки задоволява българските потребители, но прекрасната българска ябълка, расла в слънчевата ни родина може да остане спомен.

Цели на проекта

Проектни дейности:

  • Българските ябълки - откриването на стари сортове, които са опазени и до днес в личните стопанства.
  • Денят на ябълката - световните празници на вкусния плод.
  • За най-хубавата – конкурс за фотография и описание на събитие, в което млади влюбени двойки показват чувствата си чрез поднасяне на свещения плод.
  • Ябълката на приятелството - води до сплотяване на учениците, толерантност и уважение към личността на останалите
  • Без отпадъци - намаляване до минимум хранителните отпадъци.
  • Ябълкова математика - сборник със задачи, където ябълката е в центъра на знанието.


Проектът по забавен начин постига нови познания по литература, история, математика, физика, психология, музика. Гадаенето с картите Ейпъл е не само начин потребителят да подобри своето настроение, но и да научи повече за ябълката и нейното място в историята, науката и практиката. Намерена е математическата структура на логото на Ейпъл и то е направено на динамичен софтуер – Геогебра.