loader img
Top

Отбележете вашите данни

1

Вие сте:

2

Възраст

3

Ръст

4

Тегло

5

Вашата активност

Lightly active

Ниска активност

Малко движение (офис работник)

Moderately active

Умерена активност

Предимно стоящи професии (учител и др.)

Active

Висока активност

Движение по време на работа

Very Active

Много висока активност

Физическа работа

Вашият персонален резултат

За отслабване

-- до -- cal

Калории, използвани за ден

Този диапазон от дневни калории ще ви позволи да губите 1-2 килограма седмично по здравословен и устойчив начин.

Поддържане на теглото

-- до -- cal

Калории, използвани за ден

Този диапазон ще ви позволи да си запазите теглото.

Покачване на теглото

-- до -- cal

Прием на калории на ден

Този диапазон ще предизвика покачване на теглото с 1 - 2 килограма на седмица.