loader img
Top

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Изграждане и прилагане на модел за приятелство и взаимно уважение, използвайки значението на ябълката – прилагане на старите традиции.

Проучване и създаване на материали, свързани с българските и световните традиции за ябълката, значение и символ.

Проучване на стари български рецепти, в който ябълката е в центъра на приготвянето. Изготвяне на виртуален кулинарен ресторант с интересни рецепти.

Създаване на механизъм за осъществяване на благотворителност, насочена към събиране на средства за хора в нужда.

Възпитание в дух на толерантност и уважение към традициите на другите народи, свързани с ябълката и нейното използване.